Locatie 2 Boerhaavelaan 33 t/m 77. Start: November 2021

Op deze locatie gaan we nieuwe woningen bouwen en de buitenruimte vernieuwen. Dat is een mooie kans voor mensen die hier willen gaan wonen. Dit geldt ook voor de woonomgeving en bewoners die hier direct omheen wonen. Om een goed plan te maken gaan we een aantal stappen zetten. Thuisvester werkt hiervoor samen met ontwerpbureau LOS stadomland. Wij zetten de stappen die nodig zijn om plannen te maken samen met u. 

Stap 1 meedenken en inspireren
Stap 2 samen ontwerpen en onderzoeken
Stap 3 toetsen

In stap 1 gaan we met u op locatie in gesprek over een aantal thema’s.

Denk daarbij aan:

  • de sfeer van de plek;
  • spelen en ontmoeten in de buitenruimte;
  • sociale veiligheid;
  • groen;
  • biodiversiteit en verkeer en parkeren. 

Zo krijgen de ontwerpers een beeld van wat u belangrijk vindt voor deze plek.

In stap 2 maken de ontwerpers een paar voorstellen. Dat zijn geen kant en klare plannen maar een aantal schetsen. De schetsen bespreken we met u. Zo ontdekken we wat het beste werkt, en waarom dat het beste zou werken. We gaan actief met u aan de slag, u denkt en tekent mee.

In stap 3 hebben de ontwerpers een concreet voorstel gemaakt. Dat concrete voorstel gaan we met u bespreken. We toetsen hier of we het juiste voorstel hebben.

Een stedenbouwkundig plan geeft aan hoe de nieuwe woningen globaal worden. Er wordt vooral gekeken naar uitstraling en of ze goed aansluiten op de woonomgeving. Daarna gaat de architect pas woningen ontwerpen.

Aanmelden nieuwsbrief

Laatste nieuws

Op 14 maart heeft de 2e sessie plaats gevonden voor locatie 2.

Als eerste werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Thuisvester en de gemeente over Oosterheide gete...

Voortgang nieuwe woningen bouwen en de buitenruimte vernieuwen Boerhaavelaan 33 t/m 77

Momenteel loopt r nog een studie naar geluidshinder. Wanneer deze afgerond is en beoordeeld kunnen w...

Bekijk drie modellen en maquettes om op te reageren!

We hebben drie verschillende modellen met maquettes gemaakt. Deze modellen laten zien hoe de nieuwbo...

We ontwerpen en onderzoeken graag samen, kom naar de tweede bijeenkomst!

De ontwerpers zijn met de input van stap 1 aan de slag gegaan. Op maandag 14 maart organiseren we st...

Graag horen we uw ideeën, kom naar de eerste bijeenkomst!

De voorbereidingen voor de eerste bijeenkomst met bewoners is in volle gang. We maken van uw wijk ee...

oosterheide
2691