oosterheide
2691

Nieuws

Hieronder vindt u de nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen op Locatie 2 Boerhaavelaan 33 t/m 77.

Samen meedenken en onderzoeken

Bewoners bij een maquetteThuisvester gaat samen met de gemeente een deel van de woningen en de buitenruimten vernieuwen in Oosterheide. We willen hier minimaal evenveel sociale huurwoningen terug bouwen maar kijken ook naar uitbreiding en of het mogelijk is om middel-dure huurwoningen te bouwen. We vragen bewoners en omwonenden mee te denken en op de plannen reageren. We maken nieuwsbrieven die we plaatsen op ons oosterheide.nl. Bewoners kunnen zich op deze site ook aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Verhuizen

Een deel van de oorspronkelijke bewoners is inmiddels verhuisd, een deel heeft een brief ontvangen dat ze binnen een bepaalde periode moeten verhuizen en een deel krijgt die brief in 2024/2025.

  • Locatie 1 Ranonkelstraat 1-47/Anemoonstraat 2-48 - oorspronkelijke bewoners zijn verhuisd
  • Locatie 2 Boerhaavelaan 33-77 - bijna alle oorspronkelijke bewoners zijn verhuisd
  • Locatie 3 Palestrinalaan 1-143 - begin juli 2023 brief (binnen 2 jaar verhuizen)
  • Locatie 4 Ranonkelstraat 111-157- 2e helft 2024 brief
  • Locatie 5 Strausshof 1-47 en 49-97 2e helft 2025 brief

Verwachte sloop- en start nieuwbouw

We verwachten dat locatie 2 Boerhaavelaan 33-77 als eerste gesloopt zal gaan worden in het 3e kwartaal van 2025 en we in 2026 kunnen starten met de bouw.

Ontwikkelingen locatie 1 en 2

Tijdens de eerste sessie eind 2021 gingen we met elkaar in gesprek over onder andere de sfeer van de plek, ontmoeten in de buitenruimte, sociale veiligheid, groen, verkeer en parkeren. Zo kregen de ontwerpers een beeld van wat bewoners en omwonenden belangrijk vinden. Tijdens de vervolgsessies in 2022 en 2023 zijn voorstellen en maquettes besproken. Bewoners konden ook online op modellen reageren. Het traject van beide locaties duurt helaas langer dan gepland. Dit komt onder andere door een LPG station, geluidshinder en veranderd groen-en parkeerbeleid. Begin 2024 organiseren we weer een meedenksessie.

Bunthoef (75 sociale huurappartementen en een nieuw ontmoetingscentrum)

De sloop en nieuwbouw van de Bunthoef is 13 maanden vertraagd doordat bezwaar gemaakt is tegen de plannen via een Raad van State procedure. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan het plan verder ontwikkeld worden. We verwachten dat de sloop en nieuwbouw in 2024 plaatsvinden.

Fijne feestdagen!

We sturen alle bewoners van Oosterheide een kerstkaart met daarop de oproep deel te nemen aan de sessies die we in 2024 weer gaan organiseren!

Fijne feestdagen

|

Bijlage

  1. _OosterheideNieuwsbriefalgemeen(4).pdf 14-12-2023 13:20:25
  2. Fijnefeestdagenoosterheide(2).pdf 14-12-2023 13:20:31

Aanmelden nieuwsbrief

oosterheide
2691